De auteur

vmTulnerMake34

Na de kweekschool volgde zij een logopedie opleiding in Amsterdam , daarnaast colleges pedagogie bij Prof.Dr.P. Kohnstamm. In 1934 was net het boek van de arts Dr. Nanninga-Boon uitgekomen, waarin zij haar lesgeven met ‘schriftelijke taal in de beleving’ aan haar eigen doofstomme zoon beschrijft: “Het denken van het doofstomme kind”. De zoon  is afgestudeerd in Delft. Een hele prestatie. Het boek trok de aandacht en men vroeg zich af of een vreemde bij een kind van een ander zo’n resultaat ook zou kunnen bereiken. Zo heeft Prof. Kohnstamm A.Tulner gevraagd een 11jarige dove jongen les te geven volgens deze methode en heeft zij met haar afstudeerscriptie over dit lesgeven in1936 haar diploma middelbaar pedagogie A gehaald naast haar logopedie examen.

Onder  Dr. Nanninga’s begeleiding gaf A.Tulner later les aan 2 dove leerlingen en een zwaar woordblinde jongen. De verslagen voor Dr. Nanninga van de lessen aan haar eigen 2 oudste, eveneens woordblinde, kinderen zijn verwerkt in Nanninga’ boek “Het denken van het woordblinde kind”

Tijdens haar 7 jaar als logopediste werken op Instituut Harreveld, daarna 7 jaar als docent op 3 LOM/ BLO scholen heeft zij haar eigen lesmateriaal voor leergestoorde kinderen ontwikkeld.

In de jaren 8o heeft zij lezingen gehouden voor  ouders en leerkrachten en een cursus voor de Vereniging van Logopedie en Foniatrie. Zij heeft velen in de familie en om haar heen individueel lesgegeven en geholpen en sommigen ook muzieknoten leren lezen!

In een levensbeschrijving heeft zij haar kennis willen door geven. Het eerste hoofdstuk draagt de titel: “ Ik ben woordblind”  Door familie omstandigheden heeft ze dit werk toen  niet verder doorgezet. Ruim 40 jaar is zij actief geweest met lesgeven.

Advertentie