De eerste les

Begin van taal en schrijven.

Omdat we taal op zijn gaan schrijven, is het nodig zowel  de klank/teken als de teken/klank verbinding aan te leren. Het 1e voor het opschrijven, het 2e voor het weer kunnen lezen. Hiervoor is zowel auditieve ontwikkeling als visuele ontwikkeling nodig. Auditieve voor de klankanalyse en visuele voor de lijnvoering van de lettertekens. Dit laatste eis tevens een motorische vaardigheid.

Hoe kunnen we deze motorische en visuele ontwikkeling stimuleren ? Bij het spreken ontdekten we, dat het brabbelen over ging in  pogingen van imitatie. Een samengaan van horen en motoriek. Zo is er ook een samengaan van zien en gericht pakken of afweren.

Voor het schrijven is dat een groei om van ‘totaliteiten zien’ te komen tot het zien van details in grotere gehelen b.v. plaatjes bekijken om tenslotte, als de motoriek zover is, tot lijnvoering te komen. Vroeger had men platen, die in vierkanten uiteenvielen. De vierkanten werden op blokken geplakt. Met deze blokken kon men dan de plaat weer herstellen. Op ‘t blok had men dan 6 vlakken waaruit men de keuze moest maken.

Voor het jonge kind is dat te moeilijk. Vandaar, dat er eenvoudige puzzels zijn gemaakt. De vorm haakt niet in elkaar. De kleur en de lijn zijn richtinggevend.
Naast deze puzzels kan men het kind platen laten kleuren.

beeldplaat les 1 plaat 1                                                             plaat 2plaat 2

Hierbij 2 platen uit het werkblad van “Wat kinderen kunnen” om te  kleuren.Net als het ongericht brabbelen van de baby is er een ongecoördineerd krassen van het gebruik van een kleurplaat.
Kleuren eist een zekere rem in de beweging om tussen de lijnen te blijven.
De plaat is eigenlijk bedoeld om de opdracht te vervullen een lijn over de weg van huis naar school te trekken. Voor een uitgebreide toelichting bij deze opdracht: Gebruik kleurplaat

Advertentie