Leesbladen

leesbladen1Deze oefeningen werden gebruikt bij het lezen.

Boven elk rijtje staat waar de keuze en de aandacht van het kind op gericht wordt.
Lees naar gelang het kind het aankan of
naar wat je in de les als voorbeeld kan gebruiken bijvoorbeeld bij het verschil tussen on en ont.

leesbladen 2    Dit materiaal bevat buitenlandse klank-teken-koppelingen

Advertentie