Testimonials

Laura_Schilder

Het was een grote eer toen prof. dr. Wied Ruijssenaars van de Rijksuniversiteit Groningen mij dit bijzondere project in 2007 toevertrouwde. ‘Je zult kennismaken met een bijzondere familie.’ Hij kreeg gelijk.

Tijdens het voorbereidende onderzoek waarvoor ik in de talloze notitieboekjes, mappen, werkbladen, cd’s en naslagwerken van mevrouw Anneke Tulner dook, groeide mijn bewondering voor haar jarenlange inzet om kinderen met dyslexie te begeleiden. Bovendien werd ik mij bewust dat zij dat deed in een tijd dat er nog veel taboes rond dit onderwerp bestonden. Ik heb het geluk gehad dat ik mevrouw Tulner op hoge leeftijd heb mogen ontmoeten.
Na het ordenen van het omvangrijke archief van mevrouw Tulner – zij werkte zeer nauwgezet en stelselmatig -, begon een fase van creëren. Hiervoor had ik regelmatig uitvoerig contact met mevrouw Pieteke Montijn, de jongere zus van mevrouw Tulner. Zij bleek zeer goed ingevoerd in het werk van haar oudere zus en wist regelmatig te inspireren. Wie maakt dat mee: zo’n nauwe samenwerking met een dame van 82 jaar als je zelf 25 jaar bent?
In de beginperiode sprak ik met mevrouw Montijn nog over ‘het boekje’, maar het bleek zich steeds meer uit te breiden tot een boek.
Een belangrijk hoofdstuk uit het boek vind ik hoofdstuk 7, over de lange en korte klinker. In mijn praktijk werkte ik de afgelopen jaren veel met kinderen met spellingsproblemen. Het valt mij op hoe weinig kinderen wisten wáárom ze iets op een bepaalde manier moesten schrijven. Ze hoorden vaak niet of iets een korte of lange klank was, ze ‘deden maar wat’. Met de methode van mevrouw Tulner leren ze de opbouw van woorden kennen en analyseren. Het gebruik van het lettergreepstreepje helpt hierbij en is, wat mij betreft, zelfs een voorwaarde om goed te leren spellen. Het begrip van de opbouw van woorden maakt kinderen zelfstandig bij het spellen: ook een ander woord met dezelfde opbouw en spellingsregels kunnen ze dan schrijven. ‘Overwin Dyslexie’ helpt deze kinderen licht in de duisternis te krijgen.

Wied_Ruijssenaars

Het werk van Anneke Tulner- Hepkema is een schoolvoorbeeld van uitstekend doordachte en systematisch ontwikkelde ervaringskennis, in meer dan een halve eeuw tot stand gekomen. Vanaf het eerste moment dat ik, ruim tien jaar geleden, in aanraking kwam met haar omvangrijke werk was ik onder de indruk van de rijkdom, de consequente opbouw en de theoretische verantwoording van elk idee.  Steeds duidelijker werd dat Anneke Tulner-Hepkema zich nooit heeft laten verleiden tot het bewandelen van zijpaden. Problemen met lezen en spelling pakt zij aan door het lees- en spellingproces rechtstreeks en consequent te benaderen met veel aandacht voor taalontwikkeling en de rol van klanken daarin. Uit dozen vol concrete oefeningen, teksten van lezingen en bandopnames van behandelingen ontstond een uniek beeld van haar werkwijze.

Prof. Wied Ruijsenaars
RU Groningen

Foto IBvanBaaren” De systematische opbouw van de categorieën in de spelling en de wijze waarop mevrouw Tulner daaraan vorm heeft gegeven is niet alleen voor de professionele onderwijsmensen belangwekkend, maar zal ook voor al die ouders die zo dolgraag hun kind willen helpen een waardevolle handreiking zijn.”
Haar recensie kunt u hier vinden: recensie Overwin Dyslexie! van Irene Besnard-van Baaren

Mevrouw Irene Besnard – van Baaren
Stichting Dyslexie Fonds

cover balansArtikel uit Balans magazine januari 2009:

Het boek Overwin dyslexie! bestaat uit twee delen en een bijgeleverde cd. Deel 1 geeft een samenvatting van de inzichten, werkwijze en inspiratiebronnen van mevrouw Tulner. Deze zijn van invloed geweest op haar werk als logopediste en bepalend voor haar begeleiding van kinderen met dyslexie. Deel 2 legt het accent op de praktijk. Dit deel beslaat meer dan tweehonderd pagina’s met oefeningen. Op de cd staan 270 werkbladen en een aantal fragmenten van het eigen verhaal ‘Ik ben woordblind’ van mevrouw Tulner.
Proefdictee
In het boek zijn twee proefdictees opgenomen (toegespitst op de specifieke problemen van dyslexie) om uit te vinden welk soort fouten wordt gemaakt. De oefeningen bestaan veelal uit plaatjes en schema’s, omdat de meeste kinderen met dyslexie visueel zijn ingesteld.
Klank-tekenkoppeling
Mevrouw Tulner vindt taalontwikkeling (taalbegrip en analytisch vermogen) en de rol van klanken heel belangrijk en besteedt daar in het boek veel aandacht aan. Dat de koppeling van klank en teken de basis is voor het leren lezen en spellen, weten we nog niet zo heel lang. Opmerkelijk is dan ook dat mevrouw Tulner tientallen jaren geleden al tot dit inzicht kwam en daarvoor oefenmateriaal ontwikkelde.
Spraaksteun
Bijzonder in het boek is het overzicht waarin wordt uitgelegd hoe je letters uitspreekt. Dit is een hulpmiddel voor kinderen die net begonnen zijn met lezen en spellen en de letters door elkaar halen. Met de spraaksteun herkent het kind wat er met de mond gebeurt als hij een letter uitspreekt. Hierdoor kan hij makkelijker onthouden wat voor letter het is en zullen letters ook meer gaan leven en betekenis krijgen. Speciaal voor kinderen met schrijfproblemen zijn schrijf- en oefenbladen opgenomen.
In het boek geeft Mevrouw Tulner ook advies over de manier van begeleiding. Zoals bijvoorbeeld: “Prijs het kind persoonlijk tijdens de begeleiding en niet alleen het resultaat: ‘Wat doe jij dat goed!’ Prijs daarbij ook het doorzettingsvermogen: ‘Jij houdt goed vol!’. Het is een goed middel om het gevoel van eigenwaarde en de motivatie op peil te houden. Het kind gaat beseffen dat er verband is tussen inzet en resultaat.”
Conclusie
Het boek is praktisch van opzet en oefent de verschillende problemen met de koppelingen van klanken en tekens. De theorie en oefeningen zijn gebaseerd op de praktijk en bieden ouders, docenten en remedial teachers handvatten om de begeleiding van het kind met dyslexie ter hand te nemen. Met de gedachte van mevrouw Tulner dat ieder kind kan leren lezen, is dit boek niet alleen geschikt voor kinderen die veel moeite hebben met lezen, maar ook voor hen die de Nederlandse taal moeten leren of leerproblemen ondervinden. Het boek Overwin dyslexie! Handig leren omgaan met lees- en spellingproblemen is verkrijgbaar via http://www.graviant.nl
Auteur; A.M. Tulner-Hepkema
Samengesteld door drs. Laura Schilder
240 pagina’s en een cd-rom

 

JMeijs“Wat  een waardevol boek  is ‘Overwin dyslexie’ geworden. Het zou een must moeten zijn op alle Pabo’s. Wat een geweldig werk hebt u in de loop der jaren verricht om het vele materiaal van uw zuster te ordenen en te archiveren.  Ik gebruik het boek nu ook met mijn bijlesleerlingen. Ik zal het promoten, waar ik maar kan. Ik heb niets kunnen vinden dat niet klopt. Ik dank u zeer dat  wij ( Beter Onderwijs Nederland) kennis hebben kunnen nemen van deze uitstekend doordachte en systematisch ontwikkelde ervaringskennis die in meer dan vijftig jaar tot stand is gekomen. Door mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs heb ik altijd volgens deze methode lesgegeven. Wat fijn dat het nu allemaal in een boek staat.”

Jeanet Meijs,
bestuurslid Beter Onderwijs Nederland

Advertentie