vmTulnerMake34

1913 Leeuwarden  – 2009 Hengelo (Gld)

Portret

“Overwin Dyslexie!  Handig leren omgaan met lees- en spellingproblemen” is  een samenboekvatting van 60 jaar lesmateriaal van Anneke Tulner – Hepkema over leerproblemen en van lezingen over dit onderwerp. Dit boek is samengesteld onder begeleiding van Professor Ruijssenaars van de RU Groningen.

Anneke Tulner – Hepkema was zelf woordblind.  Het probleem was in die tijd nog niet bekend.  Zij  haalde, via de ouderwetse, gedegen Kweekschool met één verplichte vreemde taal,  haar diploma Logopedie en via het middelbare (nu hoger) onderwijs  haar pedagogie A examen bij Professor Dr.Ph. Kohnstamm.

Na eerst  aan een aantal dove leerlingen onder begeleiding  van Dr. A. Nanninga-Boon te hebben lesgegeven, werd zij in 1964 lerares lager onderwijs op het instituut Harreveld. In 1971 werd zij lerares lager onderwijs in Doetinchem.  Zij gaf lezingen aan ouders en leerkrachten. In 1981 gaf zij een cursus voor de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Zelf ben ik door mijn zuster indertijd geholpen om een totaal in het Engels onderwijs vastgelopen kind weer op de rails te krijgen. Het is gelukt, het kan zijn talenten weer gebruiken, maar het heeft jaren veel inspanning gekost, terwijl zoiets minder nodig is wanneer het kind in de basis vanaf 6 jaar op de voor hem juiste manier les krijgt.

Op deze site vindt U informatie over de wijze waarop mevrouw Anneke Tulner – Hepkema gedurende haar hele leven heeft gewerkt aan een methode om personen met dyslexie te behandelen.

Deze site geeft in het kort een beschrijving van haar leven, haar behandelwijze en haar inspiratiebronnen en geeft toegang tot een aantal kenmerkende documenten opdat u een beeld kunt vormen van haar behandelwijze.

Het meeste van haar lesmateriaal  en lezingen is digitaal beschikbaar voor nader onderzoek. Een verzoek om toegang te krijgen tot het electronisch archief kunt u middels deze site indienen.

U bent van harte welkom deze site verder te bezoeken.

Voor nadere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Mr.P.S. Montijn-Hepkema.

Mr. S.W. Montijn